Pedigree of Choushuuhou Go Warayasou
Choushuuhou Go WarayasouShunhou (Harumine) Go None Ishiyama SouMatsukaze Go Ehime Oohashi SouMatsuryuu Go Awa Taketorasou
Shiryuume Go Ehime Oohashisou
Choushunme Go Ugurusu SouUngaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Gakushoume Go Tosa Nichieisou
Choushuume Go Warayasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree