Pedigree of Hakumihime Go Areyarisu
Hakumihime Go AreyarisuChaoji Go AreyarisuChoukyuu Go Arame KenshaTochimine Go Nishinihon Kensha
Shion Go Aki Hazukisou
Yamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha)Kunimitsu Go Kikuma Yoshiisou
Kuma no Akime go Kumage Miyatasou
Kotomi Go YamabikoTeruhide Gou Sekimei SouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Yoshimiko Go Yoshimunesou
Kokusuime Go Soushuu SuzukisouHama no Tetsu Go Daruma Shirahasou
Shoueime Go Soushuu Suzukisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree