Pedigree of Mikazuki Benjirou Go Akitsu

Mikazuki Benjirou Go Akitsu

Takahiro Akira Go Kasatori Sou

Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou

Unshoume Go Izumo Yanosou

Gakuun Go Izumo Yanosou

Harukumome Go Izumo Yanosou

Akashima's Kochi Ken Setsuko

Tenshou Go Awahakua
Kuma Go Iyo Temmansou
Gingetsuhime Go Iyo Temmansou

Fukuchiyo Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Shuuou (Kosumosu) Go Nidai Iwahori Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree