Pedigree of Kiyoshi Aika Shousei
Kiyoshi Aika ShouseiShousei Homare Go Izumo YanosouGakushou Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara SouShouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou
Jikino Kensha Fujihana GoKatana Go Shibukawa Katou KenshaKouhou Go Oboro
Shizuho Go Fukasou
Akane Go Awa YamainusouKunitaka Go Nidai Iwahori Sou
Bishoume Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree