Pedigree of Kiyoshi Aika Shousei

Kiyoshi Aika Shousei

Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
Shouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou

Jikino Kensha Fujihana Go

Katana Go Shibukawa Katou Kensha

Kouhou Go Oboro
Shizuho Go Fukasou

Akane Go Awa Yamainusou

Kunitaka Go Nidai Iwahori Sou

Bishoume Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree