Pedigree of Masaru

Masaru

Goroumaru Go Fukasou
Zuiougaku Go Sakougou

Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Zuioume Go Ikkousansou
Shizuka Go Fukasou

Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Ginkahime Go Fukasou

Akemi Aiko

Daigo Akira Go Kasatori Sou

Shousei Homare Go Izumo Yanosou

Unshoume Go Izumo Yanosou

Hina Miha O Chanur

Allaika's Eiko

Taishumme Go Futomisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree