Pedigree of Daisuke Juushiro Go Kasatori Sou

Daisuke Juushiro Go Kasatori Sou

Shinryu of Shikoku House

Ryuou Gyeonmoksanjang

Bingogoichiheiwang Imanaka

Miyabi Go Nidai Iwahori Sou

Jinryuichijyogou Oitasanjyusyou

Jingaku Go Satsuma Tenryuusou

Jinkanjyogou Oidasanjyusyou

Shuugakume Go Izumo Yanosou

Chouji Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Unkahime Go Izumo Shoueisou

Gakuun Go Izumo Yanosou

Choumme Go Izumo Shoueisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree