Pedigree of Fudzisan Azumi no Koharu

Fudzisan Azumi no Koharu

EZORYUU GO SHIRAKAYASOU

Ryuushun gou

Gakuun (Takekumo) Go Izumo Yanosou
Chouunme Go Jirakasou

KOKYUU GO WANOIZUMISOU
Jimpuu Go Wanoizumisou

Shizuku Go Miho Hikarisou

Mizuki Go Kinrousha

Unta go Izumo Shoueisou

Gakuun (Takekumo) Go Izumo Yanosou

Choumme Go Izumo Shoueisou

Ungakume Go Yudahakushin

Fuun Go Izumo Yanosou
CHACHA GO SANUKI NAGATOSOU
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree