Pedigree of Akashima's Kochi Ken Kikumi
Akashima's Kochi Ken KikumiAkashima's Kochi Ken YokishinaiAkashima's Kochi Ken ShigeruChouun Go Jiraku Sou
Akashima's Kochi Ken Chigusa
Akashima's Kochi Ken HarayukiTenshou Go Awahakua
Yana-Nanako van de Egmato
Chiharu Go Nidai Iwahori SouKotofusa Go Nidai Iwahori SouTeruhide Gou Sekimei Sou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Shuuou (Kosumosu) Go Nidai Iwahori SouHiryuu Go Iwai Sou
Minezakurame Go Kachidoki Okamoto Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree