Pedigree of Akashima's Kochi Ken Kikumi

Akashima's Kochi Ken Kikumi

Akashima's Kochi Ken Yokishinai

Akashima's Kochi Ken Shigeru

Chouun Go Jiraku Sou

Akashima's Kochi Ken Chigusa

Akashima's Kochi Ken Harayuki

Tenshou Go Awahakua

Yana-Nanako van de Egmato

Chiharu Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou
Shuuou (Kosumosu) Go Nidai Iwahori Sou

Hiryuu Go Iwai Sou
Minezakurame Go Kachidoki Okamoto Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree