Pedigree of Tsukiko Kenzo Go Kasatori Sou

Tsukiko Kenzo Go Kasatori Sou

Takaou Go Hata Inoshishisou

Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou

Shungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou

Shouyou Tomoaki Go Shouyousou
Mikihime Go Bingo Tatsumakisou

Suzuka Hime Go Mikasasou
Suzumine Go Wakashibasou

Rikukaiho Go Garyuuume

Hourin Go Sanshuu Kotetsusou
Oushumme Go Oboro

Kouhou Go Oboro
Ginshumme Go Oboro
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree