Pedigree of O-Ikon Hiro Jiro
O-Ikon Hiro JiroYamato Go Nidai Iwahori SouHiryuu Go Iwai SouShinsei Hiten Go Shouyousou
Matsuhime Go Chikugo Midori
Kokuryuume Go Nidai IwahorisouChoushuumine Go Warayasou
Nagomi Go Ayumisou
Akiyoshihime Go AreyarisuChoukyuu Go Arame KenshaTochimine Go Nishinihon Kensha
Shion Go Aki Hazukisou
Gyokuhoume Go Iwate Kinshu SouTakeyama go Chikushijou
Wakanhime Go Kasamatsusou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree