Pedigree of Jurinhime Go Areyarisu
Jurinhime Go AreyarisuFukashi Go AreyarisuKourei Go Reikousou (Reikasou)Kousui Go Imanakasou
Maki Go Himeharusou
Kotomi Go YamabikoTeruhide Gou Sekimei Sou
Kokusuime Go Soushuu Suzukisou
Chizumihime Go AreyarisuChoukyuu Go Arame KenshaTochimine Go Nishinihon Kensha
Shion Go Aki Hazukisou
Yamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha)Kunimitsu Go Kikuma Yoshiisou
Kuma no Akime go Kumage Miyatasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree