Pedigree of Jikino Kensha no Washi go
Jikino Kensha no Washi goFushirou Go AreyarisuKourei Go Reikousou (Reikasou)Kousui Go Imanakasou
Maki Go Himeharusou
Kotomi Go YamabikoTeruhide Gou Sekimei Sou
Kokusuime Go Soushuu Suzukisou
Renka Go Mikasa SouRikukaiho Go GaryuuumeKouhou Go Oboro
Bihoume go Oboro
秀宝女号秀竜号
'陽女号
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree