Pedigree of Jikino Kensha no Washi go

Jikino Kensha no Washi go

Fushirou Go Areyarisu

Kourei Go Reikousou (Reikasou)

Kousui Go Imanakasou
Maki Go Himeharusou

Kotomi Go Yamabiko

Teruhide Gou Sekimei Sou

Kokusuime Go Soushuu Suzukisou

Renka Go Mikasa Sou
Rikukaiho Go GaryuuumeKouhou Go Oboro
Bihoume go Oboro
秀宝女号秀竜号
'陽女号
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree