Pedigree of Yoko-Gaia v.d Egmato

Yoko-Gaia v.d Egmato

Saizou Go Nagominoizumisou
Reppuu Go NagominoizumisouKan Go Nagominoizumisou
Gakuyoume Go Kasaoka Ishiisou

Shizuku Go Miho Hikarisou
Choushuuhou Go Warayasou

Reigetsu Go Onnasou

Gaia by Wolves Mountain

Dayu-Sweety V.D. Egmato

Tekai-Nanako V.D. Egmato

Hideharume Go Izumo Yanosou

Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA

Imiko-Seium V.D. Egmato

Daiyuume Go Iyo Tsukasasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree