Pedigree of Azayaka-Gaia van de Egmato
Azayaka-Gaia van de EgmatoRoshi JR-Miki v.d EgmatoRoshi-Manyi V.D EgmatoTaro-Akashima V.D Egmato
Manyi-Sweety V.D Egmato
Miki-Saiki V.D. EgmatoOmmi-Seium V.D. Egmato
Saiki Aka-Shima V.D. Egmato
Gaia by Wolves MountainDayu-Sweety V.D. EgmatoTekai-Nanako V.D. Egmato
Hideharume Go Izumo Yanosou
Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMAImiko-Seium V.D. Egmato
Daiyuume Go Iyo Tsukasasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree