Pedigree of Susanoo Misou Fuurin sou of Mistral's Kiss
Susanoo Misou Fuurin sou of Mistral's KissGenhou Go Awa YamainusouMasamine Go FutomisouKuromasa Go Awa Hakujin Sou
Meme Go Nidai Iwahori Sou
Chacha Go Nidai Iwahori SouTeruhide Gou Sekimei Sou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Kirara of Mistral's KissDaigo Akira Go Kasatori SouShousei Homare Go Izumo Yanosou
Unshoume Go Izumo Yanosou
Mandou Kazemachi No KenFuujin-Michi Van De Egmato
Mayumi-Saiki Van de Egmato
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree