Pedigree of Odoroki No Ryoshi Riku
Odoroki No Ryoshi RikuFUDZISAN AKINORIEZORYUU GO SHIRAKAYASOURyuushun gou
KOKYUU GO WANOIZUMISOU
Mizuki Go KinroushaUnta go Izumo Shoueisou
Ungakume Go Yudahakushin
Akime Go Ooita MiesouShougaku Go Ooita MiesouKuma No Jin Go Kumage Miyatasou
SHOUKANHIME GO KASAMATSUSOU
Tomoka Go Ehime KinoshitasouNagatomo Go Ayumisou
Ryoukoume Go Sanuki Nagatosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree