Pedigree of Katsumihime Go Areyarisu
Katsumihime Go Areyarisu

Yuu Go Mikasasou
Kouhou Go Oboro

Kouhou Go Oboro
Miyukihime Go

Shunkahime Go Mikasasou
Suzumine Go Wakashibasou
Oushumme Go Oboro

Chizumihime Go Areyarisu

Choukyuu Go Arame Kensha
Tochimine Go Nishinihon Kensha
Shion Go Aki Hazukisou

Yamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha)
Kunimitsu Go Kikuma Yoshiisou
Kuma no Akime go Kumage Miyatasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree