Pedigree of Yuki-Uyuni v.d. Egmato
Yuki-Uyuni v.d. Egmato

Roshi-Manyi V.D Egmato

Taro-Akashima V.D Egmato

Shunkou Go None Ishiyamasou

Yana-Nanako van de Egmato

Manyi-Sweety V.D Egmato

Tekai-Nanako V.D. Egmato

Hideharume Go Izumo Yanosou

Uyuni-Hayato van de Egmato

G'Akira by Wolves Mountain

Dayu-Sweety V.D. Egmato

Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA

Hayato-Michi van de Egmato

Roshi-Manyi V.D Egmato

Michihana Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree