Pedigree of Izuru Go Ihoku Hakurensou

Izuru Go Ihoku Hakurensou

Fujiyori go Ihoku Hakurensou

Saizou Go Nagominoizumisou
Reppuu Go Nagominoizumisou

Shizuku Go Miho Hikarisou

Maki Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Koharu Go Nidai Iwahori Sou

Kasumi no Tsuruhime Go Fukiage Kakuryuusou

Bunta Go Nidai Iwahori Sou

Chouhou Go Nidai Iwahori Sou

Koharu Go Nidai Iwahori Sou

Kasumi No Kakuryuume Go

Kuromasa Go Awa Hakujin Sou
Touwa No Sakura Go Yamato Kosuisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree