Pedigree of Akashima's Kochi Ken Ren Natsu No Ko
Akashima's Kochi Ken Ren Natsu No KoBunta Go Nidai Iwahori SouChouhou Go Nidai Iwahori SouKotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Tsubomi Go Kamimakiyasou
Koharu Go Nidai Iwahori SouHiryuu Go Iwai Sou
Nagomi Go Ayumisou
Akashima's Kochi Ken MiekoTakaou Go Hata InoshishisouIyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou
Akashima's Kochi Ken SakuraAkashima's Kochi Ken Shigeru
Chiharu Go Nidai Iwahori Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree