Pedigree of Aiolia di Leo of Mistral’s Kiss
Aiolia di Leo of Mistral’s KissGenhou Go Awa YamainusouMasamine Go FutomisouKuromasa Go Awa Hakujin Sou
Meme Go Nidai Iwahori Sou
Chacha Go Nidai Iwahori SouTeruhide Gou Sekimei Sou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Kanna of Mistral's KissGoroumaru Go FukasouZuiougaku Go Sakougou
Shizuka Go Fukasou
Kirara of Mistral's KissDaigo Akira Go Kasatori Sou
Mandou Kazemachi No Ken
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree