Pedigree of Yuna-Yanagi v.d. Egmato
Yuna-Yanagi v.d. Egmato

Saizou Go Nagominoizumisou
Reppuu Go NagominoizumisouKan Go Nagominoizumisou
Gakuyoume Go Kasaoka Ishiisou

Shizuku Go Miho Hikarisou
Choushuuhou Go Warayasou

Reigetsu Go Onnasou

Yanagi-Uyuni v.d Egmato

Roshi JR-Miki v.d Egmato

Roshi-Manyi V.D Egmato

Miki-Saiki V.D. Egmato

Uyuni-Hayato van de Egmato

G'Akira by Wolves Mountain

Hayato-Michi van de Egmato
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree