Pedigree of Bivvilis Kazuki by KaYo

Bivvilis Kazuki by KaYo

Supassion's Yoshi Masao

Banshuu No Kotoryuu Go Banshuu Nagaikesou

Kotokaze Go Banshuu Odasou
Bioume Go Izumo Yanosou

Sui-Saiki Van De Egmato

Ommi-Seium V.D. Egmato

Saiki Aka-Shima V.D. Egmato

Yoko-Gaia v.d Egmato

Saizou Go Nagominoizumisou
Reppuu Go Nagominoizumisou

Shizuku Go Miho Hikarisou

Gaia by Wolves Mountain

Dayu-Sweety V.D. Egmato

Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree