Pedigree of future litter
future litterToshiya-Gaia v.d. EgmatoMiyuki-Hayato van de EgmatoG'Akira by Wolves Mountain
Hayato-Michi van de Egmato
Gaia by Wolves MountainDayu-Sweety V.D. Egmato
Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA
Komachi Go MikasasouMitoyo Go Kyuushuu Satsukisou宝剣号 Houken go mikasa sou
Misaki Go Kyuushuu Satsukisou
Kasumi Go Mikasa SouGyokuryuuhou Go Hiroakisou
Kouyoume Go Oboro
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree