Login
There were 344 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 344

name sex sire dam colour health HD birth year
久美号 Kumi Go Hinotori female Benkei Go Areyarisu美佳号 Mika Go Mikasa Sou Sesame Too young 2020
Aikoume Go Kikuma Yoshiisou female Taiyou Go Iyo Sange SouHotaruhime Go Uwajima Iwakoshi Sesame 2003
Aitakahime Go Shasui No Takisou female Chougaku Go Jiraku SouYoshihazuki Go Yoshimune Sou Sesame 2014
Akane-Miki V.D. Egmato female Shousei Homare Go Izumo YanosouMiki-Saiki V.D. Egmato Sesame Too young 2010
Akashima's Kochi Ken Aiko Mura female Shunkou Go None IshiyamasouMurasaki Go Ayumisou Sesame HD A Good 2005
Akashima's Kochi Ken Aimi female Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Sesame HD B Fair 2016
Akashima's Kochi Ken Eibo male Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Emiko female Tenshou Go AwahakuaAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Fumiko female Yamato Go Nidai Iwahori SouAkashima's Kochi Ken Sakura Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Hanamaru female Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Sesame Pending 2015
Akashima's Kochi Ken Harayuki female Tenshou Go AwahakuaYana-Nanako van de Egmato Sesame HD A Good 2010
Akashima's Kochi Ken Hiroyuki male Yamato Go Nidai Iwahori SouMeihouhime Go Sanshuu Kotetsusou Sesame 2014
Akashima's Kochi Ken Inuyasha female Tenshou Go AwahakuaAkashima's Kochi Ken Chigusa Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Kaito male Tenshou Go AwahakuaTochiumme Go Izumo Yanosou Sesame Too young 2014
Akashima's Kochi Ken Kiisu female Akashima's Kochi Ken ShigeruTochiumme Go Izumo Yanosou Sesame 2018
Akashima's Kochi Ken Kimahri male Tenshou Go AwahakuaDaiyuume Go Iyo Tsukasasou Sesame 2010
Akashima's Kochi Ken Kobakusou male Akashima's Kochi Ken ShigeruChiharu Go Nidai Iwahori Sou Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Koji San male Takaou Go Hata InoshishisouAkashima's Kochi Ken Sakura Sesame 2019
Akashima's Kochi Ken Maiya female Tenshou Go AwahakuaDaiyuume Go Iyo Tsukasasou Sesame 2010
Akashima's Kochi Ken Mayumi female Akashima's Kochi Ken ShigeruFukuchiyo Go Nidai Iwahori Sou Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Midori female Tenshou Go AwahakuaTochiumme Go Izumo Yanosou Sesame Too young 2014
Akashima's Kochi Ken Mieko female Takaou Go Hata InoshishisouAkashima's Kochi Ken Sakura Sesame Too young 2019
Akashima's Kochi Ken Naomi Akashima's Kochi Ken YokishinaiNori Juushiro Go Kasatori Sou Sesame Too young 2019
Akashima's Kochi Ken Okami male Akashima's Kochi Ken ShigeruTochiumme Go Izumo Yanosou Sesame 2018
Akashima's Kochi Ken Sachiako female Tenshou Go AwahakuaTochiumme Go Izumo Yanosou Sesame Too young 2014
Akashima's Kochi Ken Sakura female Akashima's Kochi Ken ShigeruChiharu Go Nidai Iwahori Sou Sesame HD A Good 2014
Akashima's Kochi Ken Sashi female Takaou Go Hata InoshishisouAkashima's Kochi Ken Kichona Sesame 2019
Akashima's Kochi Ken Sazue San female Akashima's Kochi Ken ShigeruTochiumme Go Izumo Yanosou Sesame 2016
Akashima's Kochi Ken Sekoya male Akashima's Kochi Ken ShigeruTochiumme Go Izumo Yanosou Sesame 2017
Akashima's Kochi Ken Shika female Takaou Go Hata InoshishisouAkashima's Kochi Ken Kichona Sesame 2019
Akashima's Kochi Ken Shiroku male Shuureihou Go FukasouAkashima's Kochi Ken Kichona Sesame Too young 2017
Akashima's Kochi Ken Taicho male Tenshou Go AwahakuaDaiyuume Go Iyo Tsukasasou Sesame 2010
Akashima's Kochi Ken Taiyo male Tenshou Go AwahakuaMurasaki Go Ayumisou Sesame 2010
Akashima's Kochi Ken Tenchu Go male Homaregoushuu Go Goushuu HinosouAkashima's Kochi Ken Chigusa Sesame 2014
Akashima's Kochi Ken Tokimaru male Shuureihou Go FukasouTochiumme Go Izumo Yanosou Sesame Too young 2019
Akashima's Kochi Ken Tokimaru male Shuureihou Go FukasouTochiumme Go Izumo Yanosou Sesame Too young
Akashima's Kochi Ken Tomoe San female Shuureihou Go FukasouTochiumme Go Izumo Yanosou Sesame Too young 2019
Akashima's Kochi Ken Yoshi male Takaou Go Hata InoshishisouAkashima's Kochi Ken Kichona Sesame 2019
Akashima's Kochi Ken Yumiko female Shuureihou Go FukasouAkashima's Kochi Ken Kichona Sesame Too young 2017
Akemi Aiko female Daigo Akira Go Kasatori SouHina Miha O Chanur Sesame Too young 2014
Akemihime Go Areyarisu female Choukyuu Go Arame KenshaGyokuhoume Go Iwate Kinshu Sou Sesame Pending 2012
Akihana No Moribana go female Takara go Nidai Iwahori SouShuukame Go Fukasou Sesame Too young 2020
Akihana No Shoka go female Takara go Nidai Iwahori SouShuukame Go Fukasou Sesame Too young 2020
Akihana No Sogetsu go female Takara go Nidai Iwahori SouShuukame Go Fukasou Sesame Too young 2020
Akiko Go female Gakuto Go Awa YamainusouDaishoukohime Go Areyarisu Sesame Too young 2018
Akime Go Ooita Miesou female Shougaku Go Ooita MiesouTomoka Go Ehime Kinoshitasou Sesame HD A Excellent 2017
Akira-Kaida v.d Egmato female G'Akira by Wolves MountainKaida-Miki van de Egmato Sesame Too young 2016
Akiro Atsuko male Daigo Akira Go Kasatori SouHina Miha O Chanur Sesame Too young 2014
Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA female Imiko-Seium V.D. EgmatoDaiyuume Go Iyo Tsukasasou Sesame 2007
Allaika's Eiko male Dayu-Sweety V.D. EgmatoAkita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA Sesame Too young 2009