Login
There were 145 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 145

name sex sire dam colour health HD birth year
Akashim's Kochi Ken Fujoshiro male Imiko-Seium V.D. EgmatoYana-Nanako van de Egmato Red Sesame 2008
Akashim's Kochi Ken Fukoshima female Imiko-Seium V.D. EgmatoYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2008
Akashima's Kochi Ken Aiko Mura female Shunkou Go None IshiyamasouMurasaki Go Ayumisou Sesame HD A Good 2005
Akashima's Kochi Ken Aimi female Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Sesame HD B Fair 2016
Akashima's Kochi Ken Aja Mura female Shunkou Go None IshiyamasouMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2005
Akashima's Kochi Ken Ajana Mura female Shunkou Go None IshiyamasouMurasaki Go Ayumisou Black and Tan Too young 2005
Akashima's Kochi Ken Aka Akane female Shuureihou Go FukasouAkashima's Kochi Ken Sakura Red Sesame Too young 2018
Akashima's Kochi Ken Akagoma male Homaregoushuu Go Goushuu HinosouChiharu Go Nidai Iwahori Sou Red Sesame Too young 2012
Akashima's Kochi Ken Akemi female Shuureihou Go FukasouAkashima's Kochi Ken Sakura Red Sesame Too young 2018
Akashima's Kochi Ken Argos male Yamato Go Nidai Iwahori SouAkashima's Kochi Ken Chigusa Red Sesame 2011
Akashima's Kochi Ken Asuko Mura female Shunkou Go None IshiyamasouMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2005
Akashima's Kochi Ken Azorakuno male Chouun Go Jiraku SouAkashima's Kochi Ken Chigusa Black Sesame 2013
Akashima's Kochi Ken Bakura female Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Bakuro male Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Banchi female Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Bishojo female Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Red Sesame Too young 2015
Akashima's Kochi Ken Bishuu Go male Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Black Sesame Too young 2015
Akashima's Kochi Ken Bonshu female Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Chigusa female Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Black Sesame HD A Good 2006
Akashima's Kochi Ken Chiharu female Yamato Go Nidai Iwahori SouAkashima's Kochi Ken Sakura Red Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Chiisana female Akashima's Kochi Ken YokishinaiNori Juushiro Go Kasatori Sou Black Sesame 2019
Akashima's Kochi Ken Chisato male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Chiyo female Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Choi Iki male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Daichi female Shunkou Go None IshiyamasouDaiyuume Go Iyo Tsukasasou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Daigorou male Choukyuu Go Arame KenshaChiharu Go Nidai Iwahori Sou 2013
Akashima's Kochi Ken Daiichi female Shunkou Go None IshiyamasouDaiyuume Go Iyo Tsukasasou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Eibo male Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Eiji male Takaou Go Hata InoshishisouAkashima's Kochi Ken Sakura Red Sesame 2019
Akashima's Kochi Ken Emiko female Tenshou Go AwahakuaAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Erinuki female Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Black Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Etsu female Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Red Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Etsuko female Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Red Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Fudjihime female Imiko-Seium V.D. EgmatoYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2008
Akashima's Kochi Ken Fukami female Imiko-Seium V.D. EgmatoYana-Nanako van de Egmato Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Fumiko female Yamato Go Nidai Iwahori SouAkashima's Kochi Ken Sakura Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Gaijen male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Gikumi female Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Ginjishi male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Gojikira female Akashima's Kochi Ken ShigeruChiharu Go Nidai Iwahori Sou Red Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Gotaro male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Gouchuu female Homaregoushuu Go Goushuu HinosouAkashima's Kochi Ken Chigusa Red Sesame 2012
Akashima's Kochi Ken Gyoku female Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Hachi San male Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Black Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Hanamaru female Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Sesame Pending 2015
Akashima's Kochi Ken Harayuki female Tenshou Go AwahakuaYana-Nanako van de Egmato Sesame HD A Good 2010
Akashima's Kochi Ken Hiromichi male Yamato Go Nidai Iwahori SouMeihouhime Go Sanshuu Kotetsusou Black Sesame Too young 2014
Akashima's Kochi Ken Hiromiko female Yamato Go Nidai Iwahori SouMeihouhime Go Sanshuu Kotetsusou Red Sesame 2014
Akashima's Kochi Ken Hiroyuki male Yamato Go Nidai Iwahori SouMeihouhime Go Sanshuu Kotetsusou Sesame 2014
Akashima's Kochi Ken Homare Go male Homaregoushuu Go Goushuu HinosouAkashima's Kochi Ken Chigusa Red Sesame 2012