Login
There were 133 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 133

name sex sire dam colour health HD birth year
Akashim's Kochi Ken Fujoshiro male Imiko-Seium V.D. EgmatoYana-Nanako van de Egmato Red Sesame 2008
Akashim's Kochi Ken Fukoshima female Imiko-Seium V.D. EgmatoYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2008
Akashima's Kochi Ken Aiko Mura female Shunkou Go None IshiyamasouMurasaki Go Ayumisou Sesame HD A Good 2005
Akashima's Kochi Ken Aimi female Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi-Ken Harayuki Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Aja Mura female Shunkou Go None IshiyamasouMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2005
Akashima's Kochi Ken Ajana Mura female Shunkou Go None IshiyamasouMurasaki Go Ayumisou Black and Tan Too young 2005
Akashima's Kochi Ken Aka Akane female Shuureihou Go FukasouAkashima's Kochi-Ken Sakura Red Sesame Too young 2018
Akashima's Kochi Ken Akagoma male Homaregoushuu Go Goushuu HinosouChiharu Go Nidai Iwahori Sou Red Sesame Too young 2012
Akashima's Kochi Ken Akemi female Shuureihou Go FukasouAkashima's Kochi-Ken Sakura Red Sesame Too young 2018
Akashima's Kochi Ken Argos male Yamato Go Nidai Iwahori SouAkashima's Kochi Ken Chigusa Red Sesame 2011
Akashima's Kochi Ken Asuko Mura female Shunkou Go None IshiyamasouMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2005
Akashima's Kochi Ken Azorakuno male Chouun Go Jiraku SouAkashima's Kochi Ken Chigusa Black Sesame 2013
Akashima's Kochi Ken Bakura female Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Bakuro male Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Banchi female Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Bishojo female Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi-Ken Harayuki Red Sesame Too young 2015
Akashima's Kochi Ken Bishuu Go male Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi-Ken Harayuki Black Sesame Too young 2015
Akashima's Kochi Ken Bonshu female Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Chigusa female Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Black Sesame HD A Good 2006
Akashima's Kochi Ken Chiharu female Yamato Go Nidai Iwahori SouAkashima's Kochi-Ken Sakura Red Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Chisato male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Chiyo female Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Choi Iki male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Daichi female Shunkou Go None IshiyamasouDaiyuume Go Iyo Tsukasasou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Daigorou male Choukyuu Go Arame KenshaChiharu Go Nidai Iwahori Sou 2013
Akashima's Kochi Ken Daiichi female Shunkou Go None IshiyamasouDaiyuume Go Iyo Tsukasasou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Eibo male Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Emiko female Tenshou Go AwahakuaAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Erinuki female Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Black Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Etsu female Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Red Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Etsuko female Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Red Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Fudjihime female Imiko-Seium V.D. EgmatoYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2008
Akashima's Kochi Ken Fukami female Imiko-Seium V.D. EgmatoYana-Nanako van de Egmato Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Fumiko female Yamato Go Nidai Iwahori SouAkashima's Kochi-Ken Sakura Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Gaijen male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Gikumi female Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Ginjishi male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Gotaro male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Gouchuu female Homaregoushuu Go Goushuu HinosouAkashima's Kochi Ken Chigusa Red Sesame 2012
Akashima's Kochi Ken Gyoku female Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Hachi San male Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi-Ken Harayuki Black Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Hiromichi male Yamato Go Nidai Iwahori SouMeihouhime Go Sanshuu Kotetsusou Black Sesame Too young 2014
Akashima's Kochi Ken Hiromiko female Yamato Go Nidai Iwahori SouMeihouhime Go Sanshuu Kotetsusou Red Sesame 2014
Akashima's Kochi Ken Hiroyuki male Yamato Go Nidai Iwahori SouMeihouhime Go Sanshuu Kotetsusou Sesame 2014
Akashima's Kochi Ken Homare Go male Homaregoushuu Go Goushuu HinosouAkashima's Kochi Ken Chigusa Red Sesame 2012
Akashima's Kochi Ken Ichiyama male Akashima's Kochi Ken ShigeruFukuchiyo Go Nidai Iwahori Sou Red Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Jintao male Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi-Ken Harayuki Black Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Jintao male Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi-Ken Harayuki Black Sesame 2016
Akashima's Kochi Ken Juntaro male Chouun Go Jiraku SouAkashima's Kochi Ken Chigusa Black Sesame 2013
Akashima's Kochi Ken Kaiju Sou female Shuureihou Go FukasouAkashima's Kochi Ken Kichona Red Sesame 2017