Login
There were 159 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 159

name sex sire dam colour health HD birth year
吉号 Yoshi Go Hinotori male Benkei Go Areyarisu美佳号 Mika Go Mikasa Sou Red Sesame Too young 2019
久美号 Kumi Go Hinotori female Benkei Go Areyarisu美佳号 Mika Go Mikasa Sou Sesame Too young 2020
弓姫号 Yuki Go Hinotori female Benkei Go Areyarisu美佳号 Mika Go Mikasa Sou Red Sesame Too young 2020
Aiko Chinami Go Akitsu female Takahiro Akira Go Kasatori SouAkashima's Kochi Ken Setsuko Red Sesame 2019
Akahana Go Hachidorisou female Tama No Hideryuu Go YoshihidesouKikunohime Go Mikasasou Black Sesame 2018
Akemihime Go Areyarisu female Choukyuu Go Arame KenshaGyokuhoume Go Iwate Kinshu Sou Sesame Pending 2012
Aki Daiichirou Go Akitsu male Takahiro Akira Go Kasatori SouAkashima's Kochi Ken Setsuko Red Sesame 2019
Akihiro Go Hachidorisou male Tama No Hideryuu Go YoshihidesouKikunohime Go Mikasasou Black Sesame 2018
Akiko Go female Gakuto Go Awa YamainusouDaishoukohime Go Areyarisu Sesame HD A Good 2018
Akiyoshihime Go Areyarisu female Choukyuu Go Arame KenshaGyokuhoume Go Iwate Kinshu Sou Red Sesame HD A Good 2012
Arashi Chinami Go Akitsu female Takahiro Akira Go Kasatori SouAkashima's Kochi Ken Setsuko Red Sesame 2019
Arashihime Go Areyarisu female Choukyuu Go Arame KenshaGyokuhoume Go Iwate Kinshu Sou Sesame HD D Moderate 2012
Atsuko Go Hachidorisou female Tama No Hideryuu Go YoshihidesouKikunohime Go Mikasasou Black Sesame 2018
斗悟号 Togo Go Hinotori male Benkei Go Areyarisu美佳号 Mika Go Mikasa Sou Sesame Too young 2020
B'Nyx Areyarisu female Shoushuu Go Iyo MatsukasasouIchika go Yuda Hakushin Black Sesame Too young 2013
B'Temari Areyarisu female Shoushuu Go Iyo MatsukasasouIchika go Yuda Hakushin Red Sesame Pending 2013
Baku Go Hachidorisou male Tama No Hideryuu Go YoshihidesouO'Ikon Kisara Sesame 2018
Baku Wa Tosa Chinami Go Akitsu male Takahiro Akira Go Kasatori SouAkashima's Kochi Ken Setsuko Black Sesame 2019
Beniha Go Hachidorisou female Tama No Hideryuu Go YoshihidesouO'Ikon Kisara Sesame 2018
Beniyoshi Go Hachidorisou male Tama No Hideryuu Go YoshihidesouO'Ikon Kisara Sesame 2018
Benkei Go Areyarisu male Shoushuu Go Iyo MatsukasasouIchika go Yuda Hakushin Red Sesame HD B Fair 2013
Biyori Go Hachidorisou female Tama No Hideryuu Go YoshihidesouO'Ikon Kisara Sesame 2018
Bunkichirou Go Hachidorisou male Tama No Hideryuu Go YoshihidesouO'Ikon Kisara Sesame 2018
Buretsu Go Hachidorisou male Tama No Hideryuu Go YoshihidesouO'Ikon Kisara Sesame 2018
Byakuran Go Areyarisu female Shoushuu Go Iyo MatsukasasouIchika go Yuda Hakushin Red Sesame HD A Good 2013
Byakuren Go Hachidorisou female Tama No Hideryuu Go YoshihidesouO'Ikon Kisara Sesame 2018
Chaoji Go Areyarisu male Choukyuu Go Arame KenshaYamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha) Black Sesame HD A Excellent 2013
Chidori Go Hachidorisou female Tama No Hideryuu Go YoshihidesouKikunohime Go Mikasasou Black Sesame HD A Good 2019
Chihiro Go Hachidorisou male Tama No Hideryuu Go YoshihidesouKikunohime Go Mikasasou Black Sesame 2019
Chikane Go Hachidorisou male Tama No Hideryuu Go YoshihidesouKikunohime Go Mikasasou Black Sesame 2019
Chisehime Go Areyarisu female Choukyuu Go Arame KenshaYamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha) Red Sesame 2013
Chizumihime Go Areyarisu female Choukyuu Go Arame KenshaYamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha) Red Sesame HD A Excellent 2013
Chouji Go Areyarisu male Choukyuu Go Arame KenshaYamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha) Sesame Pending 2013
絆侍号 Banji Go Hinotori male Benkei Go Areyarisu美佳号 Mika Go Mikasa Sou Red Sesame Too young 2020
Daichi Go Areyarisu male Shoushuu Go Iyo MatsukasasouYamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha) Red Sesame HD B Fair 2014
Daihana Go Hachidorisou female Daisuke Juushiro Go Kasatori SouO'Ikon Kisara Black Sesame 2019
Daihinatahime Go Areyarisu (Hinata) female Shoushuu Go Iyo MatsukasasouYamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha) Black and Tan 2014
Daiji Go Hachidorisou male Daisuke Juushiro Go Kasatori SouO'Ikon Kisara Black Sesame 2019
Daikaijuu Go Areyarisu male Shoushuu Go Iyo MatsukasasouYamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha) Red Sesame Pending 2014
Daikasahime Go Areyarisu female Shoushuu Go Iyo MatsukasasouYamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha) Red Sesame Too young 2014
Dairou Go Areyarisu male Shoushuu Go Iyo MatsukasasouYamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha) Sesame Pending 2014
Daishoukohime Go Areyarisu female Shoushuu Go Iyo MatsukasasouYamato Kotomihime Go YamatoClub (Kurabu Kensha) Sesame HD A Good 2014
Daishouri Go Hachidorisou female Daisuke Juushiro Go Kasatori SouO'Ikon Kisara Black Sesame 2019
Eboshi Go Hachidorisou female Daisuke Juushiro Go Kasatori SouAtsuko Go Hachidorisou Black Sesame 2019
Echiko Go Hachidorisou female Daisuke Juushiro Go Kasatori SouAtsuko Go Hachidorisou Black Sesame 2019
Eiji Go Areyarisu male Choukyuu Go Arame KenshaGyokuhoume Go Iwate Kinshu Sou Black Sesame Pending 2014
Ekumi Go Hachidorisou female Daisuke Juushiro Go Kasatori SouAtsuko Go Hachidorisou Black Sesame 2019
Enzou Go Areyarisu male Choukyuu Go Arame KenshaGyokuhoume Go Iwate Kinshu Sou Black Sesame HD A Good 2014
Esurahime Go Areyarisu female Choukyuu Go Arame KenshaGyokuhoume Go Iwate Kinshu Sou Red Sesame Pending 2014
Etsuji Go Hachidorisou male Daisuke Juushiro Go Kasatori SouAtsuko Go Hachidorisou Black Sesame 2019