Login
There were 6 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-6 of 6

name sex sire dam colour health HD birth year
Canis Lupus Spiritus-Kioko v.d Egmato female Miyuki-Hayato van de EgmatoKioko-Miki van de Egmato Sesame Too young 2016
Itzumi O chanur female Allaika's EikoTaishumme Go Futomisou Red Sesame Pending 2013
Kiba vom Sassbach male Roshi JR-Miki v.d EgmatoCanis Lupus Spiritus-Kioko v.d Egmato Black Sesame 2018
Kioko-Miki van de Egmato female Toshi-manyi van de EgmatoMiki-Saiki V.D. Egmato Black Sesame HD A Excellent 2013
Odin-Kaida van de Egmato male G'Akira by Wolves MountainKaida-Miki van de Egmato Sesame HD C Mild 2018
Saishou Eikichi Go Kasatori Sou male Shousei Homare Go Izumo YanosouUnshoume Go Izumo Yanosou Sesame Too young 2016