Login
There were 42 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-42 of 42

name sex sire dam colour health HD birth year
Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA female Imiko-Seium V.D. EgmatoDaiyuume Go Iyo Tsukasasou Sesame 2007
Allaika's Eiko male Dayu-Sweety V.D. EgmatoAkita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA Sesame Too young 2009
Allaikha's Ensu-By-Dayu-Asami male Dayu-Sweety V.D. EgmatoAkita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA Sesame 2009
Allaikha's Fubuki female Dayu-Sweety V.D. EgmatoAkita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA Sesame 2010
Allaikha's Fuuryoku male Dayu-Sweety V.D. EgmatoAkita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA Sesame 2010
Banshuu No Kotoryuu Go Banshuu Nagaikesou male Kotokaze Go Banshuu OdasouBioume Go Izumo Yanosou Sesame Pending 2012
Banzai-Mikki v.d Egmato male Roshi-Manyi V.D EgmatoMiki-Saiki V.D. Egmato Sesame 2011
Benihana Go Ihoku Hakuren Sou female Goroumaru Go FukasouMaki Go Nidai Iwahori Sou Black Sesame Too young 2016
Bushi-Hayato van de Egmato male G'Akira by Wolves MountainHayato-Michi van de Egmato Sesame Too young 2016
Dayu-Sweety V.D. Egmato male Tekai-Nanako V.D. EgmatoHideharume Go Izumo Yanosou Sesame
Dhaka-Michi V.D. Egmato female Yuu-Saiki V.D. EgmatoMichihana Go Izumo Yanosou Black Sesame HD C Mild 2012
FUDZISAN KEIZABUROU HARUHI male EZORYUU GO SHIRAKAYASOUMizuki Go Kinrousha Sesame Too young 2019
G'Shojo Kakumei Utena O Chanur female Allaika's EikoTaishumme Go Futomisou Red Sesame Too young 2011
Gaara-Gaia v.d Egmato female Roshi-Manyi V.D EgmatoGaia by Wolves Mountain Black Sesame Too young 2017
Gabrieli O Chanur male Allaika's EikoTaishumme Go Futomisou Red Sesame Too young 2011
Hiyori-Ikk van de Egmato female G'Akira by Wolves MountainIkkyuu-Manyi V.D. Egmato Black Sesame Too young 2014
Isagiyoi Yugo O Chanur male Allaika's EikoTaishumme Go Futomisou Sesame 2013
Iyak O Chanur male Allaika's EikoTaishumme Go Futomisou Sesame Too young 2013
Jiro-Ikk Van de Egmato male G'Akira by Wolves MountainIkkyuu-Manyi V.D. Egmato Black Sesame Too young 2014
Kaneki male Unfuuryuu Go YudahakushinKorakuen Kazemachi No Ken Sesame 2017
Kichi-Michi v.d Egmato female G'Akira by Wolves MountainMichihana Go Izumo Yanosou Red Sesame 2013
Kikyo of Mistral's Kiss female Goroumaru Go FukasouKirara of Mistral's Kiss Black Sesame Too young 2016
Kuro-Gaia van de Egmato male Yuu-Saiki V.D. EgmatoGaia by Wolves Mountain Sesame Too young 2015
L'Hana O Chanur female Banshuu No Kotoryuu Go Banshuu NagaikesouTaishumme Go Futomisou Sesame Too young 2015
L'Yama no Kuma Go Sakura Kensha male Takaou Go Hata InoshishisouDhaka-Michi V.D. Egmato Black Sesame Too young 2015
Leiko O Chanur male Banshuu No Kotoryuu Go Banshuu NagaikesouTaishumme Go Futomisou Red Sesame Too young 2015
Liouba O Chanur female Banshuu No Kotoryuu Go Banshuu NagaikesouTaishumme Go Futomisou Red Sesame Too young 2015
Lyrics O Chanur male Banshuu No Kotoryuu Go Banshuu NagaikesouTaishumme Go Futomisou Sesame Too young 2015
Manten Misou Fuurin Sou of Mistral's Kiss male Genhou Go Awa YamainusouKirara of Mistral's Kiss Sesame 2018
Matsuhime Go Nidai Iwahorisou female Hiryuu Go Iwai SouKokuryuume Go Nidai Iwahorisou Sesame 2009
Miya-Kioko v.d Egmato female Miyuki-Hayato van de EgmatoKioko-Miki van de Egmato Black Sesame Too young 2016
Mr Taïko O Chanur male Banshuu No Kotoryuu Go Banshuu NagaikesouTaishumme Go Futomisou Red Sesame Too young 2016
Natsuki-Gaia v.d Egmato female Roshi-Manyi V.D EgmatoGaia by Wolves Mountain Sesame 2017
Nigimitama Misou Fuurin Sou of Mistral's Kiss female Genhou Go Awa YamainusouKirara of Mistral's Kiss Sesame 2018
O'Cali Go Sakura Kensha female Roshi-Manyi V.D EgmatoDhaka-Michi V.D. Egmato Black Sesame 2018
Okami Bijin Shinrin Yoku Sou male Masamine Go FutomisouAkira Aya Red Sesame 2018
Oksana Go Sakura Kensha female Roshi-Manyi V.D EgmatoDhaka-Michi V.D. Egmato Black Sesame HD B Borderline 2018
Owari No Kikumi Go Owari Todasou female Higo No Kurotetsu Go Kumamoto KawanoChika Go Hiyorisou Black Sesame Too young 13
Saori Kido of Mistral's Kiss female Genhou Go Awa YamainusouKanna of Mistral's Kiss Sesame Too young 2019
Sora Izumo Go Kasatori Sou female Takaou Go Hata InoshishisouZuihoume Go Hiyorisou Black Sesame Too young 2017
Taishumme Go Futomisou female Shunran Go FutomisouTaigoume Go Futomisou Red Sesame HD A Excellent 2009
yaru-miki van de egmato female Roshi-Manyi V.D EgmatoMiki-Saiki V.D. Egmato Sesame 2011