Login
There were 259 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 259

name sex sire dam colour health HD birth year
吉号 Yoshi Go Hinotori male Benkei Go Areyarisu美佳号 Mika Go Mikasa Sou Red Sesame Too young 2019
久美号 Kumi Go Hinotori female Benkei Go Areyarisu美佳号 Mika Go Mikasa Sou Sesame Too young 2020
弓姫号 Yuki Go Hinotori female Benkei Go Areyarisu美佳号 Mika Go Mikasa Sou Red Sesame Too young 2020
Aiko Chinami Go Akitsu female Takahiro Akira Go Kasatori SouAkashima's Kochi Ken Setsuko Red Sesame 2019
Akashim's Kochi Ken Fukoshima female Imiko-Seium V.D. EgmatoYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2008
Akashima's Kochi Ken Asuko Mura female Shunkou Go None IshiyamasouMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2005
Akashima's Kochi Ken Bakura female Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Bakuro male Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Banchi female Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Bishojo female Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Red Sesame Too young 2015
Akashima's Kochi Ken Bishuu Go male Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Black Sesame Too young 2015
Akashima's Kochi Ken Chiharu female Yamato Go Nidai Iwahori SouAkashima's Kochi Ken Sakura Red Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Chiisana female Akashima's Kochi Ken YokishinaiNori Juushiro Go Kasatori Sou Black Sesame 2019
Akashima's Kochi Ken Chisato male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Chiyo female Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Choi Iki male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame Too young 2006
Akashima's Kochi Ken Daigorou male Choukyuu Go Arame KenshaChiharu Go Nidai Iwahori Sou 2013
Akashima's Kochi Ken Emiko female Tenshou Go AwahakuaAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Erinuki female Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Black Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Etsu female Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Red Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Etsuko female Imiko-Seium V.D. EgmatoAkashima's Kochi Ken Aiko Mura Red Sesame Too young 2007
Akashima's Kochi Ken Fudjihime female Imiko-Seium V.D. EgmatoYana-Nanako van de Egmato Red Sesame Too young 2008
Akashima's Kochi Ken Fukami female Imiko-Seium V.D. EgmatoYana-Nanako van de Egmato Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Fumiko female Yamato Go Nidai Iwahori SouAkashima's Kochi Ken Sakura Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Gaijen male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Ginjishi male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Gojikira female Akashima's Kochi Ken ShigeruChiharu Go Nidai Iwahori Sou Red Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Gotaro male Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Gouchuu female Homaregoushuu Go Goushuu HinosouAkashima's Kochi Ken Chigusa Red Sesame 2012
Akashima's Kochi Ken Gyoku female Imiko-Seium V.D. EgmatoMurasaki Go Ayumisou Red Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Hanamaru female Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Sesame Pending 2015
Akashima's Kochi Ken Hiromiko female Yamato Go Nidai Iwahori SouMeihouhime Go Sanshuu Kotetsusou Red Sesame 2014
Akashima's Kochi Ken Hiroyuki male Yamato Go Nidai Iwahori SouMeihouhime Go Sanshuu Kotetsusou Sesame 2014
Akashima's Kochi Ken Homare Go male Homaregoushuu Go Goushuu HinosouAkashima's Kochi Ken Chigusa Red Sesame 2012
Akashima's Kochi Ken Inuyasha female Tenshou Go AwahakuaAkashima's Kochi Ken Chigusa Sesame 2008
Akashima's Kochi Ken Jintao male Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Black Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Jintao male Akashima's Kochi Ken Shigeru Black Sesame 2016
Akashima's Kochi Ken Juntaro male Chouun Go Jiraku SouAkashima's Kochi Ken Chigusa Black Sesame 2013
Akashima's Kochi Ken Kajamisou female Akashima's Kochi Ken ShigeruChiharu Go Nidai Iwahori Sou Red Sesame Too young 2014
Akashima's Kochi Ken Kaku San male Shuureihou Go FukasouAkashima's Kochi Ken Harayuki Red Sesame Too young 2018
Akashima's Kochi Ken Kazumiko female Akashima's Kochi Ken ShigeruChiharu Go Nidai Iwahori Sou Black Sesame HD A Good 2014
Akashima's Kochi Ken Kenji male Tenshou Go AwahakuaFukuchiyo Go Nidai Iwahori Sou Red Sesame 2012
Akashima's Kochi Ken Kenobi Go male Yamato Go Nidai Iwahori SouAkashima's Kochi Ken Sakura Black Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Kiharu female Akashima's Kochi Ken ShigeruFukuchiyo Go Nidai Iwahori Sou Red Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Kiseki male Akashima's Kochi Ken ShigeruAkashima's Kochi Ken Harayuki Red Sesame Too young 2015
Akashima's Kochi Ken Kiyomi Go female Homaregoushuu Go Goushuu HinosouAkashima's Kochi Ken Chigusa Black Sesame 2014
Akashima's Kochi Ken Kobakusou male Akashima's Kochi Ken ShigeruChiharu Go Nidai Iwahori Sou Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Koji San male Takaou Go Hata InoshishisouAkashima's Kochi Ken Sakura Sesame 2019
Akashima's Kochi Ken Konamaru female Akashima's Kochi Ken Shigeru Black Sesame Too young 2016
Akashima's Kochi Ken Kunoichi female Homaregoushuu Go Goushuu HinosouAkashima's Kochi Ken Chigusa Black and Tan 2012