Login
There were 8 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-8 of 8

name sex sire dam colour health HD birth year
Akashima's Kochi Ken Daiichi female Shunkou Go None IshiyamasouDaiyuume Go Iyo Tsukasasou Red Sesame Too young 2006
Hiroki Bishuu Go Kasatori Sou male Takaou Go Hata InoshishisouShuugakume Go Izumo Yanosou Black and Tan Too young 2015
Kenzo-Saiki V.D. Egmato male Ommi-Seium V.D. EgmatoSaiki Aka-Shima V.D. Egmato Sesame 2008
Koji Daijiro Go Kasatori Sou male Shousei Homare Go Izumo YanosouSatsukihime Go Awa Yamainusou Black Sesame Too young 2016
Lashea O Chanur female Banshuu No Kotoryuu Go Banshuu NagaikesouTaishumme Go Futomisou Red Sesame Too young 2015
Mitsuko Yuna Atae Natsumisou female Shinryu of Shikoku HouseNatsumi Black Sesame Too young 2018
Obito-Gaia van de Egmato male Yuu-Saiki V.D. EgmatoGaia by Wolves Mountain Black Sesame Too young 2015
Yuuna Akira Go Kasatori Sou female Shousei Homare Go Izumo YanosouUnshoume Go Izumo Yanosou Red Sesame HD A Good 2013