Login
There were 106 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-50 of 106

name sex sire dam colour health HD birth year
Asami Eikichi Go Kasatori Sou female Shousei Homare Go Izumo YanosouUnshoume Go Izumo Yanosou Black Sesame 2016
Kaida Eikichi Go Kasatori Sou female Shousei Homare Go Izumo YanosouUnshoume Go Izumo Yanosou Black Sesame Too young 2016
Kusatsu Chojiro Go Kasatori Sou male Takaou Go Hata InoshishisouUnshoume Go Izumo Yanosou Black Sesame Too young 2015
Saigō Nagito Go Kasatori Sou male Shuureihou Go FukasouUnshoume Go Izumo Yanosou Black Sesame Too young 2019
Senshi Akira Go Kasatori Sou male Shousei Homare Go Izumo YanosouUnshoume Go Izumo Yanosou Black Sesame Too young 2013
Yana Eikichi Go Kasatori Sou female Shousei Homare Go Izumo YanosouUnshoume Go Izumo Yanosou Sesame Too young 2016
Yoshi Chojiro Go Kasatori Sou male Takaou Go Hata InoshishisouUnshoume Go Izumo Yanosou Black Sesame Too young 2015
Shousei Homare Go Izumo Yanosou male Gakushou Go Izumo YanosouShouseime Go Kasahara Sou Sesame HD A Excellent 2009
Unshoume Go Izumo Yanosou female Gakuun Go Izumo YanosouHarukumome Go Izumo Yanosou Black Sesame HD A Excellent 2011
Mai-Saiki V.D. Egmato female Ommi-Seium V.D. EgmatoSaiki Aka-Shima V.D. Egmato Red Sesame 2010
Miki-Saiki V.D. Egmato female Ommi-Seium V.D. EgmatoSaiki Aka-Shima V.D. Egmato Black Sesame 2009
Ommi-Seium V.D. Egmato male Kazuhideryu Go Kazusa OkazawasowSeiunhime Go Izumo Yanosou Red Sesame 2000
yamakai-Seium van de Egmato male Kazuhideryu Go Kazusa OkazawasowSeiunhime Go Izumo Yanosou 2000
Saiki Aka-Shima V.D. Egmato female Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato Black Sesame 2006
Taro-Akashima V.D Egmato male Shunkou Go None IshiyamasouYana-Nanako van de Egmato 2006
Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow male Tochiboshi Go Izumo YanosouSeiryume Go Kagawa Megumisou 1997
Seiunhime Go Izumo Yanosou female Ungaku (Kumotake) Go Izumo YanosouKomahaname Go Mabi Tabuchisou 1998
Tai-Nanako V.D. Egmato male Kazuhideryu Go Kazusa OkazawasowNanako Go Izumo Yanosow Black Sesame 2001
Nanako Go Izumo Yanosow female Ungaku (Kumotake) Go Izumo YanosouNanhime Go Nagisa Sesame 1998
Manyi-Sweety V.D Egmato female Tekai-Nanako V.D. EgmatoHideharume Go Izumo Yanosou Sesame
Nekoi-Sweety V.D. Egmato male Tekai-Nanako V.D. EgmatoHideharume Go Izumo Yanosou Black Sesame 2007
Hidehaname Go Izumo Yanosou female Shuuun Go Izumo YanosouTochikomame Go Izumo Adachisou 1999
IYoshi Kenji Kilala O Chanur male Banshuu No Kotoryuu Go Banshuu NagaikesouTaishumme Go Futomisou Red Sesame Too young 2014
G'Akira by Wolves Mountain male Dayu-Sweety V.D. EgmatoAkita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA Sesame 2011
Gaia by Wolves Mountain female Dayu-Sweety V.D. EgmatoAkita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA Sesame 2011
Akane-Miki V.D. Egmato female Shousei Homare Go Izumo YanosouMiki-Saiki V.D. Egmato Sesame Too young 2010
Katashi-Miki van de Egmato male Roshi-Manyi V.D EgmatoMiki-Saiki V.D. Egmato Black Sesame 2013
Nanatsu-Miki v.d Egmato male Roshi-Manyi V.D EgmatoMiki-Saiki V.D. Egmato Black Sesame HD A Excellent 2016
Natsumi female Nekoi-Sweety V.D. EgmatoAkane-Miki V.D. Egmato Black Sesame HD A Excellent 2013
Aichaku-Ikk van de Egmato male Yuu-Saiki V.D. EgmatoIkkyuu-Manyi V.D. Egmato Black and Tan Too young 2011
Reiko-Ikkyu van de Egmato male G'Akira by Wolves MountainIkkyuu-Manyi V.D. Egmato Black Sesame Too young 2016
Ikkyuu-Manyi V.D. Egmato female Taro-Akashima V.D EgmatoManyi-Sweety V.D Egmato Black Sesame HD A Excellent 2009
Roshi-Manyi V.D Egmato male Taro-Akashima V.D EgmatoManyi-Sweety V.D Egmato Sesame HD A Excellent 2009
Toshi-manyi van de Egmato male Taro-Akashima V.D EgmatoManyi-Sweety V.D Egmato Black Sesame 2009
Bushido-Michi van de Egmato male Roshi-Manyi V.D EgmatoMichihana Go Izumo Yanosou Black Sesame Too young 2015
Fuyuki-Michi v.d. Egmato male G'Akira by Wolves MountainMichihana Go Izumo Yanosou Red Sesame HD C Mild 2013
Hayato-Michi van de Egmato female Roshi-Manyi V.D EgmatoMichihana Go Izumo Yanosou Sesame HD A Excellent 2011
Kisho-Michi van de Egmato male Roshi-Manyi V.D EgmatoMichihana Go Izumo Yanosou Black Sesame Too young 2015
The Last Samourai-Michi V.D. Egmato male Yuu-Saiki V.D. EgmatoMichihana Go Izumo Yanosou Red Sesame 2012
Michihana Go Izumo Yanosou female Michiryuu go Izumo Yano SouYukimihime Go Ariake Shoueisou Red Sesame 2009
Satsukihime Go Awa Yamainusou female Kotofusa Go Nidai Iwahori SouTochimitsuhime Go Izumo Yanosou Red Sesame HD A Good 2014
Shuugakume Go Izumo Yanosou female Chouji Go Izumo ShoueisouUnkahime Go Izumo Shoueisou Black Sesame HD A Excellent 2013
Rukia-Awa Go Hakuren Sou female Kairakuen Kazemachi no KenKazumi Go Awa Yamainusou Red Sesame Too young 2015
Ayato Juushiro Go Kasatori Sou male Shinryu of Shikoku HouseShuugakume Go Izumo Yanosou Black Sesame Too young 2017
Daizo Futoshi Go Kasatori Sou male Takaou Go Hata InoshishisouShuugakume Go Izumo Yanosou Black Sesame Too young 2016
Kotobuki Futoshi Go Kasatori Sou male Takaou Go Hata InoshishisouShuugakume Go Izumo Yanosou Black and Tan Too young 2016
Meito Bishuu Go Kasatori Sou male Takaou Go Hata InoshishisouShuugakume Go Izumo Yanosou Black Sesame HD A Excellent 2015
Mizuki Futoshi Go Kasatori Sou female Takaou Go Hata InoshishisouShuugakume Go Izumo Yanosou Black Sesame Too young 2016
Nobu Juushiro Go Kasatori Sou male Shinryu of Shikoku HouseShuugakume Go Izumo Yanosou Black Sesame Too young 2017
Harumi Go Yamabiko female Teruhide Gou Sekimei SouKokusuime Go Soushuu Suzukisou Black and Tan HD D indeterminate 2014