Login

Testmating

Pedigree

future litter

Allaika's Eiko

Dayu-Sweety V.D. Egmato

Tekai-Nanako V.D. Egmato

Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow

Tochiboshi Go Izumo Yanosou
Seiryume Go Kagawa Megumisou

Nanako Go Izumo Yanosow

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Nanhime Go Nagisa

Hideharume Go Izumo Yanosou
Shuuun Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou
Tochikomame Go Izumo Adachisou

Tochiboshi Go Izumo Yanosou
Gakuichime Go Mabi Tabuchisou

Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA

Imiko-Seium V.D. Egmato

Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow

Tochiboshi Go Izumo Yanosou
Seiryume Go Kagawa Megumisou

Seiunhime Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Komahaname Go Mabi Tabuchisou

Daiyuume Go Iyo Tsukasasou

Taiyou Go Ayumisou
Yamaarashi Go Sanuki Tanaka
Matsukageme Go Ayumisou
Aozora Go Iyo TsukasasouHidemaru Go Awa Taketorasou
Taikaime Go Iyo Tsukasasou

Sui-Saiki Van De Egmato

Ommi-Seium V.D. Egmato

Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow

Tochiboshi Go Izumo Yanosou
Zuiun Gou Houzansha
Tochihidehime Gou Izumo Yanosou
Seiryume Go Kagawa Megumisou     Add Dog
     Add Dog

Seiunhime Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou
Komahaname Go Mabi Tabuchisouryuuken go ryuusensou
Testukomahime Go Mabi Tabuchisou

Saiki Aka-Shima V.D. Egmato

Shunkou Go None Ishiyamasou
Matsukaze Go Ehime Oohashi SouMatsuryuu Go Awa Taketorasou
Shiryuume Go Ehime Oohashisou
Choushunme Go Ugurusu Sou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Gakushoume Go Tosa Nichieisou

Yana-Nanako van de Egmato

Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow

Tochiboshi Go Izumo Yanosou
Seiryume Go Kagawa Megumisou

Nanako Go Izumo Yanosow

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Nanhime Go Nagisa