Login

Testmating

Pedigree

future litter

Rohou Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou

Yoshimiko Go Yoshimunesou

Fukuyama No Jou

Tochitsurume Go Yoshimunesou

Akime Go Nidai Iwahorisou

Chouhou Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Tsubomi Go Kamimakiyasou

Koharu Go Nidai Iwahori Sou

Hiryuu Go Iwai Sou

Nagomi Go Ayumisou

Mizuki Go Kinrousha

Unta go Izumo Shoueisou

Gakuun Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Choumme Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Ungakume Go Yudahakushin

Fuun Go Izumo Yanosou

Gakuun Go Izumo Yanosou
Chouunme Go Jirakasou
CHACHA GO SANUKI NAGATOSOUTaiyou Go Iyo Sange Sou
Nachime Go Sanuki Nagato Sou