Login

Testmating

Pedigree

future litter

Yuu Go Mikasasou
Kouhou Go Oboro

Kouhou Go Oboro
Miyukihime Go

Shunkahime Go Mikasasou
Suzumine Go Wakashibasou
Oushumme Go Oboro

Jikino Kensha Fujihanabira Go

Katana Go Shibukawa Katou Kensha

Kouhou Go Oboro
Shizuho Go Fukasou

Akane Go Awa Yamainusou

Kunitaka Go Nidai Iwahori Sou

Bishoume Go Izumo Yanosou