Login

Testmating

Pedigree

future litter

Rohou Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou

Yoshimiko Go Yoshimunesou

Fukuyama No Jou

Tochitsurume Go Yoshimunesou

Akime Go Nidai Iwahorisou

Chouhou Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Tsubomi Go Kamimakiyasou

Koharu Go Nidai Iwahori Sou

Hiryuu Go Iwai Sou

Nagomi Go Ayumisou

Fujihime Go Hata Inoshishisou

Zuishun Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Iyo No Gakuhime Go Bingo Fujitanisou

Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou

Shungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Iyo Benichiyo Go Tsujihanasou

Kouhou Go Oboro
Youkoume Go Ryuutarou Sou