Login

Testmating

Pedigree

future litter

Fudzisan Wakagi Eishi

EZORYUU GO SHIRAKAYASOU

Ryuushun Go Izumo Yano Sou

KOKYUU GO WANOIZUMISOU

TOMO NO RYUURAIHIME GO IMANAKASOU
RYUURAIKOU GO YUKIHARUSOU
DAIYUUTOMOAKIME GO IMANAKASOU

Narumi-Neomy v.d Egmato

G'Akira by Wolves Mountain

Dayu-Sweety V.D. Egmato

Akita u Izis FCI ASAMI AKASHIMA

Neomy-Michi v.d Egmato

Roshi-Manyi V.D Egmato

Michihana Go Izumo Yanosou