Login

Testmating

Pedigree

future litter

斗悟号 Togo Go Hinotori

Benkei Go Areyarisu

Shoushuu Go Iyo Matsukasasou

Ichika go Yuda Hakushin

美佳号 Mika Go Mikasa Sou
美宝号 Mihou Go Kyuushuu Satsukisou

Shunkahime Go Mikasasou

Maeko Misou Fuurin Sou of Mistral's Kiss

Genhou Go Awa Yamainusou

Masamine Go Futomisou

Chacha Go Nidai Iwahori Sou

Kitsune Kuko no Akinori go Gruodas

FUDZISAN AKINORI

Luna O Chanur